HSP dan RPT KBSR

Muat Turun Huraian Sukatan Pelajaran dan Rancangan Pelajaran Tahunan KBSR
BAHASA MELAYU

HSP =   HSP THN 1 , HSP THN 2 , HSP THN 3 HSP THN 4 HSP THN 5 ,   HSP THN 6.

RPT = RPT THN 1,    RPT THN 2 ,   RPT THN 3 ,    RPT THN 4 ,   RPT THN 5 ,    RPT THN 6  
  
BAHASA INGGERIS
HSP =   HSP THN 1 , HSP THN 2 , HSP THN 3HSP THN 4HSP THN 5 ,   HSP THN 6.

RPT = RPT THN 1,    RPT THN 2 ,   RPT THN 3 ,    RPT THN 4 ,   RPT THN 5 ,    RPT THN 6 
  
SAINS
Sukatan Pelajaran =TAHAP  2

HSP =   HSP THN 1 , HSP THN 2 , HSP THN 3HSP THN 4HSP THN 5 ,   HSP THN 6.

RPT = RPT THN 1 ,    RPT THN 2 ,   RPT THN 3 ,    RPT THN 4 ,   RPT THN 5 ,    RPT THN 6  
  
MATEMATIK

HSP =   HSP THN 1 , HSP THN 2 , HSP THN 3HSP THN 4 ,  HSP THN 5 ,   HSP THN 6.

RPT = RPT THN 1 ,    RPT THN 2 ,   RPT THN 3 ,    RPT THN 4 ,   RPT THN 5 ,    RPT THN 6,   RPT THN 1-3RPT THN 4-6  

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Huraian Sukatan Pelajaran

RPT = THN 1, THN 2 , THN 3 THN 4THN 5 ,   THN 6 .
  
KEMAHIRAN HIDUP

RPT = THN 4 ,   THN 5THN 6.


KAJIAN TEMPATAN

RPT = THN 4 ,   THN 5THN 6, THN 4-6
  
PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN
Sukatan Pelajaran

Huraian Sukatan Pelajaran

RPT =  THN 4THN 5 ,   THN 6.
  
PENDIDIKAN SENI DAN VISUAL

RPT = THN 1 , THN 2 , THN 3THN 4THN 5,   THN 6.
  
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

HSP PENDIDIKAN JASMANI = HSP THN 1 , HSP THN 2 , HSP THN 3 HSP THN 4 HSP THN 5 ,   HSP THN 6 , PEMETAAN HSP

HSP PENDIDIKAN KESIHATAN = THN 1-6

RPT = THN 1 , THN 2 , THN 3THN 4 THN 5 ,   THN 6.
  
PENDIDIKAN MUZIK

HSP =   HSP TAHAP 1 ,   HSP TAHAP 2

RPT = RPT THN 1 ,    RPT THN 2 ,   RPT THN 3 ,    RPT THN 4 ,   RPT THN 5 ,    RPT THN 6 

  
BAHASA ARAB

Huraian Sukatan Pelajaran

RPT = THN 1, THN 2 , THN 3,  THN 4,  THN 5,   THN 6.
  
PRA SEKOLAH